Základní myšlenkou je dát dohromady skupinu lidí zastávajících podobné pozice v různých firmách. Volíme firmy, které působí ve stejném nebo příbuzném oboru a současně si nekonkurují. Vzniká tak prostor, kde se účastníci mohou nejen vzdělávat v dovednostech a kompetencích důležitých pro jejich práci, ale současně se seznámit i se zkušenostmi ostatních.

 

Konkrétní průběh kurzů je navržen tak, aby zde bylo dostatek času na sdílení zkušeností. Účastníci se tak mohou na jednu stranu nechat inspirovat prací ostatních, popřípadě sami inspirovat ostatní.

Z proběhlé analýzy u vytipovaných firem nám vyšly nejčastěji požadované následující čtyři oblasti vzdělávání, pro které jsme připravili vždy dvoudenní vzdělávací blok na dané téma.

 • Styly řízení a jejich využití
  Účastníci se seznámí a vyzkouší různé styly řízení zaměstnanců s jejich klady i zápory. Zvláštní pozornost věnujeme delegování úkolů s tím, že je sice časově i manažersky zpočátku náročnější, ale pro firmu jako celek dlouhodobě nejpřínosnější. Zároveň se naučí, jak zvolit vhodný styl řízení vzhledem ke konkrétní situaci. Dozví se také, jak to chodí v ostatních firmách a odnáší si vlastní návrh změn na práci se svými podřízenými.

 

 • Předávání informací v pracovním procesu, delegování úkolů
  Probereme principy předávání informací ve firmě směrem k podřízeným, nadřízeným i navenek společnosti. Budeme se zabývat situací v jednotlivých firmách a vyzkoušíme si zpětnou vazbu. Účastníci si zmapují tok informací ve své firmě na 3D modelu a poznají z nadhledu jeho výhody i slabiny. Navíc si vyzkouší, jaká omezení přináší různé druhy přenosů informací ve výrobě. Kromě zkušeností si každý odnese návrh na možná zlepšení předávání informací na svém pracovišti.

 

 • Vedení týmu, motivace a hodnocení zaměstnanců
  Nejprve budeme zabývat různými teoriemi motivace pracovníků. Budeme hledat vhodné prostředky pro efektivní motivování různorodých pracovníků. Vyzkoušíme, jak pracovat s vnitřní i vnější motivací, finanční i nefinanční, jaké jsou výhody i nevýhody jednotlivých druhů motivace a hodnocení zaměstnanců. Navíc se dozvíme jak systematicky pracovat na tom, abychom si dlouhodobě udrželi zaměstnance. Seznámíme se se zkušenostmi s motivací a hodnocením z jiných firem. Účastník si kromě získaných motivačních dovedností odnese i důležité principy pro motivování jak sebe, tak svých podřízených.

 

 • Sebeřízení, rovnováha pracovního a osobního života
  Tato část je zaměřena především na osobnostní rozvoj. Díky praktickým radám se účastníci dozví, jaké konkrétní kroky je třeba učinit pro uspokojivé řízení svého času. Vytvoří si jednoduchou analýzu svého nakládání s časem stráveným v zaměstnání i mimo něj. Osvojí si pomůcky pro efektivnější řízení sebe i svých podřízených. Navíc si opět odnesou informace o tom, co funguje, popřípadě nefunguje ostatním a vlastní plán i osobní vizi svého nakládání s časem.

 

A nakonec to nejlepší, cena za dvoudenní kurz v jedné z oblastí vzdělávání je:

v případě účasti jednoho účastníka za firmu 3650 Kč na jeden kurz.

v případě účasti na všech kurzech 3 500 Kč za účastníka a kurz.

V ceně jsou zahrnuty náklady na přípravu, lektorné, potřebný materiál a pojištění na oba dva dny. Cena je uvedena bez DPH a nezahrnuje náklady na dopravu ubytování a stravu účastníků.

Termíny podzim:

 • Styly řízení a jejich využití – termín 3. – 4. 10. 2017 lze se přihlásit
 • Předávání informací v pracovním procesu, delegování úkolů – termín 31. – 1. 11. 2017  – lze se přihlásit
 • Vedení týmu, motivace a hodnocení zaměstnanců – termín 28. – 29. 11. 2017 – lze se přihlásit
 • Sebeřízení, rovnováha pracovního a osobního života – termín 19. – 20. 12. 2017 – lze se přihlásit

Fotografie najdete zde.

 

Se společností ProAkce s r.o . spolupracujeme od roku 2014 na projektech v oblasti lidských zdrojů. Během naší spolupráce byly uskutečněny různé vzdělávací programy např. na téma: styly řízení, předávání informací v pracovním procesu, vedení týmu , sebeřízení a jiné. Vzdělávací aktivity byly vždy kvalitně zpracovány, odborně provedeny, vystupování lektorů bylo vždy profesionální a na vysoké úrovni.
Díky spolupráci se společností  ProAkce s r.o. dochází ke zvyšování kvality a profesionality zaměstnanců společnosti Westland spol. s r.o. proto může tuto firmu doporučit jako kvalitní vzdělávací agenturu a její kurzy hodnotíme jako užitečné a přínosné.

Marek Kaláč ,vedoucí oddělení dokončovny
Westland spol. s r.o.

 

Pro všechny zapojené firmy připravíme vždy jednoduchou

analýzu vzdělávacích potřeb,

jejíž výstupy dávají jasnou představu o tom, v jakých oblastech je nutné konkrétní zaměstnance vzdělávat. Tato analýza současně slouží také jako zpětná vazba, protože díky ní získá vedení firmy informace o oblastech kompetencí, které je třeba rozvíjet na jednotlivých pozicích i stupních managementu firmy.

Oslovené firmy

Zaujal vás náš program? Napište přímo

tady

nebo rovnou zavolejte na

+420 777 113 249