Základní myšlenkou je dát dohromady skupinu lidí zastávajících podobné pozice v různých firmách. Volíme firmy, které působí ve stejném nebo příbuzném oboru a současně si nekonkurují. Vzniká tak prostor, kde se účastníci mohou nejen vzdělávat v dovednostech a kompetencích důležitých pro jejich práci, ale současně se seznámit i se zkušenostmi ostatních.

 

Konkrétní průběh kurzů je navržen tak, aby zde bylo dostatek času na sdílení zkušeností. Účastníci se tak mohou na jednu stranu nechat inspirovat prací ostatních, popřípadě sami inspirovat ostatní.

Z proběhlé analýzy u vytipovaných firem nám vyšly nejčastěji požadované následující čtyři oblasti vzdělávání, pro které jsme připravili vždy dvoudenní vzdělávací blok na dané téma.

 • Time management – plánování času pro pracovní a osobní život
  První část školení je zaměřená na seznámení se mezi sebou a poznání, jak nakládáme se svým časem. Sestavíme si analýzu kolik času věnujeme jakým činnostem ať již v zaměstnání, tak i mimo něj. Vyzkoušíme si, jak zefektivnit některé činnosti a tím „uspořit“ čas, který budeme moci následně „investovat“. Zaměříme se na sestavení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, vedoucí k celkové spokojenosti a zvýšení sebevědomí. Společně budeme sdílet rady a praktické tipy při nakládání s časem a každý si vytvoří akční plán svého seberozvoje.

 

 • Styly vedení a řízení zaměstnanců
  Ukážeme si různé styly řízení zaměstnanců a vyzkoušíme si pro jaké situace je vhodný jaký styl řízení. Zaměříme se na vytčení cíle, naplánování pracovního postupu, zvolení priorit a delegování úkolů mezi kolektiv zaměstnanců. Na základě modelových programů si každý vyzkouší řídit tým kolegů a vést je k úspěchu. Budeme věnovat čas společným rozborům, co při řízení zaměstnanců funguje a čemu se raději vyhnout. Zároveň část školení opět věnujeme seberozvoji a řízení sebe sama. Obohacujeme akční plán o další poznatky a zkušenosti.

 

 • Předávání informací v pracovním procesu
  Komunikaci, jako klíčovému prostředku k efektivní spolupráci v pracovním procesu, věnujeme celé třetí školení. Probereme principy předávání informací ve výrobním procesu v rámci oddělení firmy i mezi odděleními. Naučíme se metody správné komunikace, zadávání úkolů a sdílení informací. Dostatečný prostor vyhrazujeme pro poskytování a přijímání zpětné vazby, jakožto nástroje k rozvoji a zlepšování procesů i vztahů. Učíme jak pracovat s chybou a minimalizovat jejich četnost. Doplňujeme individuální akční plán.

 

 • Motivace a hodnocení zaměstnanců
  Závěrečná část školení je zaměřena na to, jakým způsobem si udržet zaměstnance ve firmě. Jak být motivovaný pro svou práci a tím motivovat své podřízené. Ukážeme si různé druhy motivace k zlepšení kvality práce, zvýšení výkonu a vytváření pozitivní atmosféry na pracovišti. Představíme si prvky ovlivňující motivaci a jak s nimi můžeme pracovat, důležitost spravedlivého hodnocení zaměstnanců a jak působí na jejich pracovní nasazení. Uzavřeme individuální akční plán a vytvoříme z něj praktickou pomůcku pro dlouhodobý rozvoj kompetencí vedoucího pracovníka.

 

A nakonec to nejlepší, cena za dvoudenní kurz v jedné z oblastí vzdělávání je:

v případě účasti jednoho účastníka za firmu 4000 Kč na jeden kurz.

v případě účasti na všech kurzech 3 750 Kč za účastníka a kurz.

V ceně jsou zahrnuty náklady na přípravu, lektorné, potřebný materiál a pojištění na oba dva dny. Cena je uvedena bez DPH a nezahrnuje náklady na dopravu ubytování a stravu účastníků.

Termíny 2018:

 • Time management – plánování času pro pracovní a osobní život – termíny: 17. – 18. 4. 2018, 25. – 26. 4. 2018
 • Styly vedení a řízení zaměstnanců – termíny: 2. – 3. 5. 2018, 9. – 10. 5. 2018
 • Předávání informací v pracovním procesu – termíny: 28. – 29. 5. 2018, 5. – 6. 6. 2018
 • Motivace a hodnocení zaměstnanců – termíny: 11. – 12. 6. 2018, 19. – 20. 6. 2018

Fotografie najdete zde.

 

Se společností ProAkce s r.o . spolupracujeme od roku 2014 na projektech v oblasti lidských zdrojů. Během naší spolupráce byly uskutečněny různé vzdělávací programy např. na téma: styly řízení, předávání informací v pracovním procesu, vedení týmu , sebeřízení a jiné. Vzdělávací aktivity byly vždy kvalitně zpracovány, odborně provedeny, vystupování lektorů bylo vždy profesionální a na vysoké úrovni.
Díky spolupráci se společností  ProAkce s r.o. dochází ke zvyšování kvality a profesionality zaměstnanců společnosti Westland spol. s r.o. proto může tuto firmu doporučit jako kvalitní vzdělávací agenturu a její kurzy hodnotíme jako užitečné a přínosné.

Marek Kaláč ,vedoucí oddělení dokončovny
Westland spol. s r.o.

Lektor:  Tomáš Doležal

Po ukončení studia na Přírodovědecké fakultě UK v Praze v roce 2007 jsem krom učitelského povolání vyzkoušel mnoho dalších, ať již ve firemní či státní sféře, tak i v neziskových organizacích. Zkušenosti z různých pracovišť a pracovních týmů uplatňuji při současném povolání lektora. Rozvojem lidského potenciálu v pracovních týmech se zabývám od roku 2010 a jsem profesně spojen také s organizacemi Prázdninová škola Lipnice nebo Česká cesta.  Společnost ProAkce zastupuji jako lektor Mezifiremního vzdělávání a Týmové spolupráce. Ve volných chvílích rád hraji divadlo, objevuji krásy přírody nebo vyrábím ze dřeva.

Zapojené firmy

Zaujal vás náš program?

Přihlaste se

nebo rovnou zavolejte na

+420 734 594 673