Schopným manažerem se člověk nerodí, ale stává. Rozšiřte si své dovednosti a získejte funkční nástroje, které vám usnadní práci.

Interaktivní model čtyř na sebe navazujících školení vám dá nový pohled na stěžejní témata manažerského řízení.

Propojujeme vedoucí pracovníky z různých firem a učíme je, jak budovat tým a motivovat sebe i své kolegy. Trénujeme, jak efektivně spolupracovat s podřízenými i nadřízenými a jak vhodně řídit tým vzhledem ke konkrétní situaci. Společně nacházíme řešení reálných problémů.
Organizujeme školení tak, aby byla co nejvíce přínosná a také, aby účastníky bavila a mohla tak být motivační odměnou, čímž se umocní efekt vzdělávání a seberozvoje vedoucích pracovníků.

Pracujeme s funkčním a ověřeným modelem čtyř tematicky na sebe navazujících školení, každé zaměřené na jedno hlavní téma manažerského řízení. V průběhu dvou dnů každého školení cílíme na učení se z vlastní nebo sdílené zkušenosti, proto jsou nabyté teoretické vědomosti hned procvičovány prakticky zajímavými typy aktivit a her. Navíc, k teoretickým návodům a praktickým příkladům, vytváříme individuální akční plány jak uplatnit nabyté znalosti v praxi na pracovišti.

Přihlaste se na jedno nebo raději rovnou na všechna čtyři témata a získejte funkční nástroje manažerského řízení.

„Rozhodl jsem se podřízeným opět více naslouchat i přes časový stres, který na pracovišti panuje.“

JiříContinental

„Na kurzech se mi líbí jejich praktičnost a možnost zjistit, co potřebují a jak motivovat moje lidi
a kterým směrem je vést.“

MilanAvex

„Díky kurzům mezifiremního vzdělání jsem si uvědomil, jak je u nás nízká informovanost o výrobních činnostech, rozhodl jsem se to změnit, více proškolit a motivovat naše pracovníky na pozici mistr.“

NenadWestland

téma č. 1

Time

management

jak plánovat čas pro pracovní i osobní život

Termíny

15. – 16. 10. 2018
22. – 23. 10. 2018
Zlínský kraj

téma č. 2

Styly vedení zaměstnanců

jak zvolit vhodný styl řízení zaměstnanců

Termíny

29. – 30. 10. 2018
5. – 6. 11. 2018
Zlínský kraj

téma č. 3

Předávání informací

jak předávat informace v pracovním procesu

Termíny

12. – 13. 11. 2018
19. – 20. 11. 2018
Zlínský kraj

téma č. 4

Motivace zaměstnanců

jak motivovat zaměstnance, aneb co na koho platí

Termíny

26. – 27. 11. 2018
3. – 4. 12. 2018
Zlínský kraj

Time management

plánování času pro spokojený pracovní i osobní život

V rámci první části školení se naučíte efektivněji nakládat se svým časem a zaměříte se na nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Sestavíte si analýzu využívání času v zaměstnání i mimo něj. Vyzkoušíte si, jak zefektivnit některé denní činnosti a jak uspořit čas, který můžete následně investovat do dalších činností. Získáte praktické rady a doporučení k nakládání s časem. Každý účastník si vytvoří akční plán seberozvoje.

přihlásit se

Styly vedení zaměstnanců

zvolte správný styl řízení lidí

Seznámíte se s různými styly řízení zaměstnanců a ověříte si pro jaké situace jsou dané styly vhodné. Zaměříte se na vytyčení cíle, naplánování pracovního postupu, zvolení priorit a delegování úkolů mezi kolektiv zaměstnanců. V rámci modelových situací si vyzkoušíte řízení týmu kolegů, tak aby dosáhli úspěchu. Díky rozborům situací zjistíte, co při řízení zaměstnanců funguje a čemu se raději vyhnout. Akční plán z prvního kurzu obohatíte o další zkušenosti a poznatky.

přihlásit se

Předávání informací

efektivní předávání informací v pracovním procesu

Osvojíte si metody správné komunikace, zadávání úkolů a sdílení informací. Probereme principy předávání informací ve výrobním procesu v rámci oddělení firmy i mezi odděleními. Dostatečný prostor je vyhrazen pro poskytování a přijímání zpětné vazby, jakožto nástroje k rozvoji a zlepšování procesů i vztahů. Zjistíte, jak se poučit z chyb a minimalizovat jejich četnost. Doplníte svůj individuální akční plán o další cenné poznatky pro vaši práci

přihlásit se

Motivace zaměstnanců

Najděte tu pravou motivaci pro vaše podřízené

Závěrečná část školení je zaměřena na způsoby udržení spokojených zaměstnanců ve firmě. Seznámíte se s různými druhy motivace, které vedou ke zlepšení kvality práce, zvýšení výkonu a k budování pozitivní atmosféry na pracovišti. Představíme vám prvky ovlivňující motivaci i způsoby, jak s nimi nakládat. Dozvíte se o důležitosti spravedlivého hodnocení zaměstnanců a jeho efektu na pracovní nasazení. Uzavřete svůj individuální akční plán a vytvoříte z něj praktickou pomůcku pro dlouhodobý rozvoj vašich vedoucích kompetencí.

přihlásit se

Cena

 

Cena za jeden kurz pro jednu osobu je 4000 Kč.

Cena za jeden kurz při absolvování všech 4 kurzů je 3750 Kč.

V ceně jsou zahrnuty náklady na přípravu, lektorné, materiál potřebný pro aktivity a pojištění na dva dny. Cena je uvedena bez DPH a nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování a stravu účastníků.

dál prohlížet

přihlásit se