Schopným manažerem se člověk nerodí, ale stává. Rozšiřte si své dovednosti a získejte funkční nástroje, které vám usnadní práci.

Interaktivní model čtyř na sebe navazujících školení vám dá nový pohled na stěžejní témata manažerského řízení.

Propojíme vás s vedoucími pracovníky z různých firem a naučíme, jak motivovat sebe i své kolegy.

přihlásit sepřihlásit se

Trénink

Budeme trénovat jak efektivně spolupracovat s podřízenými i nadřízenými a jak vhodně řídit tým vzhledem ke konkrétní situaci.

Reálné problémy

Společně s ostatními budeme hledat řešení reálných pracovních problémů, vycházejících z vašich zkušeností, nikoliv jen teoretických cvičení.

Teorie

Získáte základní teoretické znalosti, které pak za pomoci zajímavých aktivit uplatníte na vlastní nebo sdílenou pracovní situaci.

Přenos do praxe

K získaným teoretickým návodům a praktickým příkladům, si navíc vytvoříte individuální akční plán jak uplatnit nabyté znalosti u vás na pracovišti.

Rozhodl jsem se podřízeným opět více naslouchat i přes časový stres, který na pracovišti panuje.

Jiří, Continental Barum

Pracujeme s ověřeným modelem čtyř tematicky na sebe navazujících školení.

Každé zaměřené na jedno hlavní téma manažerského řízení.

téma č. 1

Time
management

jak plánovat čas pro pracovní i osobní život

téma č. 2

Styly vedení
zaměstnanců

jak zvolit vhodný styl řízení zaměstnanců

téma č. 3

Předávání
informací

jak předávat informace v pracovním procesu

téma č. 4

Motivace
zaměstnanců

jak motivovat zaměstnance, aneb co na koho platí

Time management

PLÁNOVÁNÍ ČASU PRO SPOKOJENÝ PRACOVNÍ I OSOBNÍ ŽIVOT

V rámci první části školení se naučíte efektivněji nakládat se svým časem a zaměříte se na nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Sestavíte si analýzu využívání času v zaměstnání i mimo něj. Vyzkoušíte si, jak zefektivnit některé denní činnosti a jak uspořit čas, který můžete následně investovat do dalších činností. Získáte praktické rady a doporučení k nakládání s časem. Každý účastník si vytvoří akční plán seberozvoje.

přihlásit sepřihlásit se

Styly vedení zaměstnanců

ZVOLTE SPRÁVNÝ STYL ŘÍZENÍ LIDÍ

 

Seznámíte se s různými styly řízení zaměstnanců a ověříte si pro jaké situace jsou dané styly vhodné. Zaměříte se na vytyčení cíle, naplánování pracovního postupu, zvolení priorit a delegování úkolů mezi kolektiv zaměstnanců. V rámci modelových situací si vyzkoušíte řízení týmu kolegů, tak aby dosáhli úspěchu. Díky rozborům situací zjistíte, co při řízení zaměstnanců funguje a čemu se raději vyhnout. Akční plán z prvního kurzu obohatíte o další zkušenosti a poznatky.

přihlásit sepřihlásit se

Předávání informací

EFEKTIVNÍ PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ V PRACOVNÍM PROCESU

Osvojíte si metody správné komunikace, zadávání úkolů a sdílení informací. Probereme principy předávání informací ve výrobním procesu v rámci oddělení firmy i mezi odděleními. Dostatečný prostor je vyhrazen pro poskytování a přijímání zpětné vazby, jakožto nástroje k rozvoji a zlepšování procesů i vztahů. Zjistíte, jak se poučit z chyb a minimalizovat jejich četnost. Doplníte svůj individuální akční plán o další cenné poznatky pro vaši práci.

přihlásit sepřihlásit se

Motivace zaměstnanců

NAJDĚTE TU PRAVOU MOTIVACI PRO VAŠE PODŘÍZENÉ

 

Závěrečná část školení je zaměřena na způsoby udržení spokojených zaměstnanců ve firmě. Seznámíte se s různými druhy motivace, které vedou ke zlepšení kvality práce, zvýšení výkonu a k budování pozitivní atmosféry na pracovišti. Představíme vám prvky ovlivňující motivaci i způsoby, jak s nimi nakládat. Dozvíte se o důležitosti spravedlivého hodnocení zaměstnanců a jeho efektu na pracovní nasazení. Uzavřete svůj individuální akční plán a vytvoříte z něj praktickou pomůcku pro dlouhodobý rozvoj vašich vedoucích kompetencí.

přihlásit sepřihlásit se
vyberte si

1 kurz

V ceně jsou zahrnuty náklady na přípravu, lektorné, materiál potřebný pro aktivity a pojištění na dva dny.
Cena je uvedena bez DPH a nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování a stravu účastníků.

3 990 Kč

 

výhodnější nabídka

všechny 4 kurzy

V ceně jsou zahrnuty náklady na přípravu, lektorné, materiál potřebný pro aktivity a pojištění na dva dny.
Cena je uvedena bez DPH a nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování a stravu účastníků.

13 990 Kč

 

Stáhněte si nabídku v pdf