Skip to main content

Většina firem, dříve či později narazí na problematiku efektivní motivace svých zaměstnanců. Momentální situace na trhu práce k tomu ještě více vybízí. Prvotní motivace zaměstnanců, a sice vydělat si peníze na vlastní obživu, přestává být tou nejdůležitější. Navíc se mzdy na obdobných pozicích vyrovnávají, přičemž většinou dosáhly výše, která je k uživení zcela dostačující. Daleko více tak nabývají na významu další motivační faktory. Lidem přestává být lhostejná atmosféra na pracovišti. Zajímají se o možnosti rozvoje na dané pracovní pozici. Udržet a motivovat zaměstnance se stala zcela jinou disciplínou než před 15 lety.

S funkční vnější motivací zaměstnanců to navíc není příliš jednoduché. Ukazuje se, že motivovat zaměstnance zvenčí je dlouhodobě neefektivní. V situaci, kdy má zaměstnanec uspokojeny základní potřeby, tedy mzda ho uživí, pracovní prostředí je bezpečné a šéf na něj každý týden nekřičí, se motivace penězi jeví jako krátkodobé a nefunkční řešení. Jak ukazují zjištění amerického psychologa Dana Arielyho, který v izraelské pobočce Intelu provedl v roce 2013 následující studii.

Dělníky v továrně na procesory rozdělil do čtyř skupin. Třem skupinám poslali jejich nadřízení na začátku týdne zprávu, ve které po nich chtěli, aby do konce týdne vykonali vyšší množství práce. Odměnou za to bylo pro první skupinu poukázka do pizzerie, pro druhou finanční odměna okolo 600 Kč a třetí obdržela osobní pochvalu od nadřízeného. Čtvrtá skupina zůstala bez motivace a sloužila jako srovnávací vzorek.

Co myslíte, že fungovalo nejlépe?

První den měla nejlepší výsledky skupina s odměnou ve formě pizzy. Její výkonnost vzrostla o 6,7% oproti běžnému stavu. Těsně za ní pak byla skupina odměněná pochvalou. Nejhůře na tom byla skupina s peněžitou odměnou. Druhý den její produktivita dokonce o 13.2% klesla ve srovnání se skupinou bez jakékoli motivace.

Po celém týdnu se pak jako nejefektivnější ukázala pochvala nadřízeného. Těsně za ní pak skončila pozvánka do pizzerie. A to navíc ještě nedošlo k původně plánovanému doručení pizzy domů, kdy by se z dárku stal ještě symbol sociálního významu obdarované osoby. Pracovníkův význam by tak „vzrostl“ přímo před očima jeho rodiny. Finanční ohodnocení skončilo jako poslední i za nijak nemotivovanou skupinou.

Po celém týdnu se pak jako nejefektivnější ukázala pochvala nadřízeného.

To neznamená, že finanční odměna není důležitá. Musí být nastavena spravedlivě a odpovídat situaci na trhu práce. Je důležitá ale především jako startovací faktor před zahájením pracovního poměru. Při výkonu práce již zaměstnanci daleko více ocení své zapojení do procesu, motivací jsou pro ně pak jejich vlastní vnitřní pocity a pochvala.

Motivace zaměstnanců – video

To, že samotná tvrdá práce, její smysl, silnější zapojení zaměstnanců do pracovního procesu, naslouchání a hledání potenciálu pracovníků, jsou další efektivní prostředky motivace ukazují studie shrnuté ve videu (s českými titulky). Navíc se v něm dozvíte, jak je to s tím IKEA nábytkem a vejcem.

My v PROakci pomáháme vedoucím pracovníkům v tom, jak nalézt co motivuje je samotné a jak své vnitřní motivy posilovat. Naši účastníci se díky praktickým cvičením učí zjistit motivaci dalších lidí. Zkouší si v modelových situacích zažít, co jim z motivačních technik funguje a co mohou použít ve své firmě. Navíc se v kurzech mezifiremního vzdělávaní učí od ostatních účastníků. Sdílejí si své zkušenosti a předávají to, co jim funguje a kudy se raději nevydávat.

“Na kurzech PROakce se mi líbí jejich praktičnost a možnost zjistit, co moji lidé potřebují a kterým směrem je vést.”

Milan S.Avex, účastník mezifiremního vzdělávání

Zajímají vás kurzy mezifiremního vzdělávaní od PROakce?

Další příspěvky

jak na nas působí reklamajinéPROakce
6. 2. 2020

Před-svědčování, jak na nás působí reklama

Hned na začátek se vám musím přiznat, že se podle mne jedná o fascinující čtení a jednu z nejzajímavějších knih na téma přesvědčování lidí, které jsem kdy četl. Kdo chce…
konference pro personalisty a manažeryPROakcerozvoj týmů
13. 1. 2020

Konference o využití zážitku v HR

Získejte nadhled při uplatnění funkčních metod, které vám pomohou: při výběru zaměstnanců, jejich zapracování a seznámení s firemní kulturou k nižší fluktuaci zaměstnanců a jejich vyšší loajalitě k firmě jak…
rozvoj týmů
29. 4. 2019

Sblížení dvou oddělení

Co si počít když se hádají zaměstnanci dvou oddělení, které mají spolupracovat? My víme co s tím. Připravili jsme dva "výjezdy" v průběhu jednoho roku a už si rozumí. Samozřejmě,…
komunitní plánování
18. 3. 2019

Komunitní plánování – fotogalerie

Fotogalerie z proběhlých kurzů komunitního plánování sociálních služeb. V posledních dvou letech jsme s KPSS pomáhali v obcích Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Kroměříž, Humpolec, Hlinsko... Další akce

All rights reserved PROakce.