Manažerské vzdělávání, které bude vaše zaměstnance bavit a naučí je potřebným kompetencím.

Schopným manažerem se člověk nerodí, ale stává. Rozšiřte si své dovednosti a získejte funkční nástroje, které vám usnadní práci.

Interaktivní model čtyř na sebe navazujících kurzů, které vám dají nový pohled na manžerské vzdělávání a stěžejní témata vedení lidí.

Propojíme vás s vedoucími pracovníky z různých firem a naučíme, jak motivovat sebe i své kolegy.

přihlásit sepřihlásit se

Trénink

Budeme trénovat jak efektivně spolupracovat s podřízenými i nadřízenými a jak vhodně řídit tým vzhledem ke konkrétní situaci.

Reálné problémy

Společně s ostatními budeme hledat řešení reálných pracovních problémů, vycházejících z vašich zkušeností, nikoliv jen teoretických cvičení.

Teorie

Získáte základní teoretické znalosti, které pak za pomoci zajímavých aktivit uplatníte na vlastní nebo sdílenou pracovní situaci.

Přenos do praxe

K získaným teoretickým návodům a praktickým příkladům, si navíc vytvoříte individuální akční plán jak uplatnit nabyté znalosti u vás na pracovišti.

Rozhodl jsem se podřízeným opět více naslouchat i přes časový stres, který na pracovišti panuje.

Jiří, Continental Barum

Pracujeme s ověřeným modelem čtyř tematicky na sebe navazujících školení.

Každé zaměřené na jedno hlavní téma manažerského vzdělávání.

téma č. 1

Time
management

jak plánovat čas pro pracovní i osobní život

téma č. 2

Styly vedení
zaměstnanců

jak zvolit vhodný styl řízení zaměstnanců

téma č. 3

Předávání
informací

jak předávat informace v pracovním procesu

téma č. 4

Motivace
zaměstnanců

jak motivovat zaměstnance, aneb co na koho platí

manazerske_vzdelavani

Time management

PLÁNOVÁNÍ ČASU PRO SPOKOJENÝ PRACOVNÍ I OSOBNÍ ŽIVOT

V rámci první části školení se naučíte efektivněji nakládat se svým časem a zaměříte se na nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Sestavíte si analýzu využívání času v zaměstnání i mimo něj. Vyzkoušíte si, jak zefektivnit některé denní činnosti a jak uspořit čas, který můžete následně investovat do dalších činností. Získáte praktické rady a doporučení k nakládání s časem. Každý účastník si vytvoří akční plán seberozvoje.

přihlásit sepřihlásit se
Článek na téma time managementČlánek na téma time management

Styly vedení zaměstnanců

ZVOLTE SPRÁVNÝ STYL ŘÍZENÍ LIDÍ

 

Seznámíte se s různými styly řízení zaměstnanců a ověříte si pro jaké situace jsou dané styly vhodné. Zaměříte se na vytyčení cíle, naplánování pracovního postupu, zvolení priorit a delegování úkolů mezi kolektiv zaměstnanců. V rámci modelových situací si vyzkoušíte řízení týmu kolegů, tak aby dosáhli úspěchu. Díky rozborům situací zjistíte, co při řízení zaměstnanců funguje a čemu se raději vyhnout. Akční plán z prvního kurzu obohatíte o další zkušenosti a poznatky.

přihlásit sepřihlásit se
manazerske_vzdelavani

Předávání informací

EFEKTIVNÍ PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ V PRACOVNÍM PROCESU

Osvojíte si metody správné komunikace, zadávání úkolů a sdílení informací. Probereme principy předávání informací ve výrobním procesu v rámci oddělení firmy i mezi odděleními. Dostatečný prostor je vyhrazen pro poskytování a přijímání zpětné vazby, jakožto nástroje k rozvoji a zlepšování procesů i vztahů. Zjistíte, jak se poučit z chyb a minimalizovat jejich četnost. Doplníte svůj individuální akční plán o další cenné poznatky pro vaši práci.

přihlásit sepřihlásit se
vyberte si

1 kurz

V ceně jsou zahrnuty náklady na přípravu, lektorné, materiál potřebný pro aktivity a pojištění na dva dny.
Cena je uvedena bez DPH a nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování a stravu účastníků.

3 990 Kč

 

výhodnější nabídka

všechny 4 kurzy

V ceně jsou zahrnuty náklady na přípravu, lektorné, materiál potřebný pro aktivity a pojištění na dva dny.
Cena je uvedena bez DPH a nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování a stravu účastníků.

13 990 Kč