Prezentace z konference
Jak lépe spolupracovat a komunikovat s
lidmi ve výrobě
28. března 2019, Hotel Olympik

prezentaci najdete zde