Otestujte se, zda patříte mezi extroverty nebo introverty. Nebo jste snad ambivert? Pojďme to zjistit.

Níže je 18 krátkých tvrzení. Po přečtení každého, označte nakolik s tvrzením souhlasíte. Odpovědi označte bez dlouhého přemýšlení.

66-90 bodů

Zkuste cvičit některé z dovedností introvertů. Například omezte chrlení informací a klaďte více otázek. Když budete mít nutkání něco říci, ještě si to rozmyslete. Mluvte méně a více naslouchejte.

41-65 bodů

Dokážete najít jemnou rovnováhu mezi mezi kontrolou a reakcí. Víte, kdy máte mluvit a kdy zmlknout. Dokážete nalézt harmonii s širším okruhem lidí a pestřejším souborem okolností. Nejlépe se dokážete naladit na druhé.

18-42 bodů

Pracujte na některých dovednostech extroverta. Procvičte si otázky v předstihu, abyste před nimi necouvli ve chvíli, kdy na ně přijde. Možná to zní praštěně, ale vědomě se usmívejte a seďte rovně. I když je to nepříjemné, mluvte a popište svůj úhel pohledu.

Chcete se podívat na další zajímavé testy zdarma.