Někdy nás tlačí termín, nebo nemáme kompetentní zaměstnance. Jindy se týmu do úkolu nechce

Způsob jednání a chování manažera k podřízeným je označovaný jako styl vedení. Teorie vedení rozlišuje mnoho různých stylů vedení a zdůrazňuje, že neexistuje jediný, absolutně správný styl vedení. Žádný styl vedení není použitelný za každých okolností a neplatí ve všech situacích. Přesto však poznání hlavních technik vedení zvyšuje způsobilost manažera stát se úspěšným vedoucím pracovníkem.

V rámci našich kurzů mezifiremního vzdělávání rozlišujeme
4 základní techniky vedení

Nařizování

Manažer jasně říká „CO“ se bude dělat, „JAK“ i „KDO” to udělá.

Vedení

Manažer jasně říká „CO“ se bude dělat, diskutuje a nakonec rozhodne „JAK“ i „KDO“

Podporování

Manažer diskutuje a rozhodne „CO“ se bude dělat, diskutuje a nechává na pořízených „JAK“ i „KDO“. Zůstává v dosahu pro případnou pomoc a podporu.

Delegování

Manažer přenáší na spolupracovníky vysokou míru zodpovědnosti. Delegování rozvíjí a motivuje spolupracovníky a zlepšuje efektivní využití času manažera.

“Na kurzech PROakce se mi líbí jejich praktičnost a možnost zjistit, co moji lidé potřebují a kterým směrem je vést.”

Milan S.Avex, účastník mezifiremního vzdělávání

Stáhněte si jednoduchý rozcestník jakou techniku vedení vzhledem k situaci zvolit.

Tento nástroj si vytiskněte a v případě potřeby do něj nahlédněte. Po čase už budete volit automaticky.

Zajímají vás kurzy mezifiremního vzdělávaní od PROakce?

Další příspěvky

rozvoj týmů
29. 4. 2019

Sblížení dvou oddělení

Co si počít když se hádají zaměstnanci dvou oddělení, které mají spolupracovat? My víme co s tím. Připravili jsme dva "výjezdy" v průběhu jednoho roku a už si rozumí. Samozřejmě,…
komunitní plánování
18. 3. 2019

Komunitní plánování – fotogalerie

Fotogalerie z proběhlých kurzů komunitního plánování sociálních služeb. V posledních dvou letech jsme s KPSS pomáhali v obcích Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Kroměříž, Humpolec, Hlinsko... Další akce
profil_proakcejinéPROakce
27. 12. 2018

PF 2019

Všechno nejlepší v roce 2019 vám přeje PROakce.
firemní akcerozvoj týmů
14. 12. 2018

Video z dronu

Video z nebe Choreo konstruktérů z Continentalu

All rights reserved PROakce.