Skip to main content

Někdy nás tlačí termín, nebo nemáme kompetentní zaměstnance. Jindy se týmu do úkolu nechce

Způsob jednání a chování manažera k podřízeným je označovaný jako styl vedení. Teorie vedení rozlišuje mnoho různých stylů vedení a zdůrazňuje, že neexistuje jediný, absolutně správný styl vedení. Žádný styl vedení není použitelný za každých okolností a neplatí ve všech situacích. Přesto však poznání hlavních technik vedení zvyšuje způsobilost manažera stát se úspěšným vedoucím pracovníkem.

V rámci našich kurzů mezifiremního vzdělávání rozlišujeme
4 základní techniky vedení

Nařizování

Manažer jasně říká „CO“ se bude dělat, „JAK“ i „KDO” to udělá.

Vedení

Manažer jasně říká „CO“ se bude dělat, diskutuje a nakonec rozhodne „JAK“ i „KDO“

Podporování

Manažer diskutuje a rozhodne „CO“ se bude dělat, diskutuje a nechává na pořízených „JAK“ i „KDO“. Zůstává v dosahu pro případnou pomoc a podporu.

Delegování

Manažer přenáší na spolupracovníky vysokou míru zodpovědnosti. Delegování rozvíjí a motivuje spolupracovníky a zlepšuje efektivní využití času manažera.

“Na kurzech PROakce se mi líbí jejich praktičnost a možnost zjistit, co moji lidé potřebují a kterým směrem je vést.”

Milan S.Avex, účastník mezifiremního vzdělávání

Stáhněte si jednoduchý rozcestník jakou techniku vedení vzhledem k situaci zvolit.

Tento nástroj si vytiskněte a v případě potřeby do něj nahlédněte. Po čase už budete volit automaticky.

Zajímají vás kurzy mezifiremního vzdělávaní od PROakce?

Další příspěvky

jak na nas působí reklamajinéPROakce
6. 2. 2020

Před-svědčování, jak na nás působí reklama

Hned na začátek se vám musím přiznat, že se podle mne jedná o fascinující čtení a jednu z nejzajímavějších knih na téma přesvědčování lidí, které jsem kdy četl. Kdo chce…
konference pro personalisty a manažeryPROakcerozvoj týmů
13. 1. 2020

Konference o využití zážitku v HR

Získejte nadhled při uplatnění funkčních metod, které vám pomohou: při výběru zaměstnanců, jejich zapracování a seznámení s firemní kulturou k nižší fluktuaci zaměstnanců a jejich vyšší loajalitě k firmě jak…
rozvoj týmů
29. 4. 2019

Sblížení dvou oddělení

Co si počít když se hádají zaměstnanci dvou oddělení, které mají spolupracovat? My víme co s tím. Připravili jsme dva "výjezdy" v průběhu jednoho roku a už si rozumí. Samozřejmě,…
komunitní plánování
18. 3. 2019

Komunitní plánování – fotogalerie

Fotogalerie z proběhlých kurzů komunitního plánování sociálních služeb. V posledních dvou letech jsme s KPSS pomáhali v obcích Zlín, Otrokovice, Luhačovice, Kroměříž, Humpolec, Hlinsko... Další akce

All rights reserved PROakce.