Skip to main content

Někdy nás tlačí termín, nebo nemáme kompetentní zaměstnance. Jindy se týmu do úkolu nechce

Způsob jednání a chování manažera k podřízeným je označovaný jako styl vedení. Teorie vedení rozlišuje mnoho různých stylů vedení a zdůrazňuje, že neexistuje jediný, absolutně správný styl vedení. Žádný styl vedení není použitelný za každých okolností a neplatí ve všech situacích. Přesto však poznání hlavních technik vedení zvyšuje způsobilost manažera stát se úspěšným vedoucím pracovníkem.

V rámci našich kurzů manažerských dovedností rozlišujeme 4 základní techniky vedení

Nařizování

Manažer jasně říká „CO“ se bude dělat, „JAK“ i „KDO” to udělá.

Vedení

Manažer jasně říká „CO“ se bude dělat, diskutuje a nakonec rozhodne „JAK“ i „KDO“

Podporování

Manažer diskutuje a rozhodne „CO“ se bude dělat, diskutuje a nechává na pořízených „JAK“ i „KDO“. Zůstává v dosahu pro případnou pomoc a podporu.

Delegování

Manažer přenáší na spolupracovníky vysokou míru zodpovědnosti. Delegování rozvíjí a motivuje spolupracovníky a zlepšuje efektivní využití času manažera.

Navíc pro vás máme drobnou pomůcku

Stáhněte si jednoduchý rozcestník

Stáhněte si jednoduchý rozcestník

Stáhněte si jednoduchý rozcestník

Stáhněte si jednoduchý rozcestník

Stáhněte si jednoduchý rozcestník

Stáhněte si jednoduchý rozcestník

Pomůže vám zvolit vhodný styl vedení vzhledem k situaci.

Tento nástroj si vytiskněte a v případě potřeby do něj nahlédněte. Po čase už budete volit automaticky.

Z našeho blogu

Leave a Reply