Skip to main content

Většina firem, dříve či později narazí na problematiku efektivní motivace svých zaměstnanců.

Momentální situace na trhu práce k tomu ještě více vybízí. Prvotní motivace zaměstnanců, a sice vydělat si peníze na vlastní obživu, přestává být tou nejdůležitější. Navíc se mzdy na obdobných pozicích vyrovnávají, přičemž většinou dosáhly výše, která je k uživení zcela dostačující. Daleko více tak nabývají na významu další motivační faktory. Lidem přestává být lhostejná atmosféra na pracovišti. Zajímají se o možnosti rozvoje na dané pracovní pozici. Udržet a motivovat zaměstnance se stala zcela jinou disciplínou než před 15 lety.

Co ot om říkají vědci

S funkční vnější motivací zaměstnanců to navíc není příliš jednoduché. Ukazuje se, že motivovat zaměstnance zvenčí je dlouhodobě neefektivní. V situaci, kdy má zaměstnanec uspokojeny základní potřeby, tedy mzda ho uživí, pracovní prostředí je bezpečné a šéf na něj každý týden nekřičí, se motivace penězi jeví jako krátkodobé a nefunkční řešení. Jak ukazují zjištění amerického psychologa Dana Arielyho, který v izraelské pobočce Intelu provedl v roce 2013 následující studii.

Dělníky v továrně na procesory rozdělil do čtyř skupin. Třem skupinám poslali jejich nadřízení na začátku týdne zprávu, ve které po nich chtěli, aby do konce týdne vykonali vyšší množství práce. Odměnou za to bylo pro první skupinu poukázka do pizzerie, pro druhou finanční odměna okolo 600 Kč a třetí obdržela osobní pochvalu od nadřízeného. Čtvrtá skupina zůstala bez motivace a sloužila jako srovnávací vzorek.

Co myslíte, že fungovalo nejlépe?

První den měla nejlepší výsledky skupina s odměnou ve formě pizzy. Její výkonnost vzrostla o 6,7% oproti běžnému stavu. Těsně za ní pak byla skupina odměněná pochvalou. Nejhůře na tom byla skupina s peněžitou odměnou. Druhý den její produktivita dokonce o 13.2% klesla ve srovnání se skupinou bez jakékoli motivace.

Jako nejefektivnější ukázala pochvala nadřízeného

Po celém týdnu se pak jako nejefektivnější ukázala pochvala nadřízeného. Těsně za ní pak skončila pozvánka do pizzerie. A to navíc ještě nedošlo k původně plánovanému doručení pizzy domů, kdy by se z dárku stal ještě symbol sociálního významu obdarované osoby. Pracovníkův význam by tak „vzrostl“ přímo před očima jeho rodiny. Finanční ohodnocení skončilo jako poslední i za nijak nemotivovanou skupinou.

První den měla nejlepší výsledky skupina s odměnou ve formě pizzy. Její výkonnost vzrostla o 6,7% oproti běžnému stavu. Těsně za ní pak byla skupina odměněná pochvalou. Nejhůře na tom byla skupina s peněžitou odměnou. Druhý den její produktivita dokonce o 13.2% klesla ve srovnání se skupinou bez jakékoli motivace.

Motivace zaměstnanců – video

To, že samotná tvrdá práce, její smysl, silnější zapojení zaměstnanců do pracovního procesu, naslouchání a hledání potenciálu pracovníků, jsou další efektivní prostředky motivace ukazují studie shrnuté ve videu (s českými titulky). Navíc se v něm dozvíte, jak je to s tím IKEA nábytkem a vejcem.

Leave a Reply